Visi Misi

Visi Sekolah :

Menghasilkan tamatan yang mampu berfikir cepat, bertindak tepat dan berperilaku hemat berdasarkan iman dan taqwa yang kuat.

Misi Sekolah :

  1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menciptakan tamatan yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai.
  3. Menciptakan tamatan yang cerdas, terampil, inovatif, dan kreaitf sesuai dengan kompetensinya.
  4. Menciptakan tamatan yang memiliki sikap, perilaku dan tindakan sesuai dengan norma, budaya dan karakter bangsa.